Om oss

Byggnadsvårdarna i Bohuslän är ett samarbetsprojekt mellan tre byggnadsvårdare i området Hamburgsund- Bottna, Tanums kommun. Vi har ett starkt intresse för hus med såväl traditionell som ekologisk inriktning. Med erfarenheter av inventering, projekterande, byggande, färg och trädgård har vi skaffat oss en bred bas. Vi samarbetar med och tar in de kompetenser som behövs för att ditt hus ska bli komplett.

 

Jesper Zander - journalist i grunden men numera verksam som snickare med intresse för ekologiska material och med inriktning på gamla hus och tekniker som timring, lerputsning och målning med äggoljetempera. Håller även kurser och handledning i halmhusbyggande och lerputs.

Maja Lindstedt - arkitekt med specialområde ekologiskt byggande. Bygglovshandlingar, tillbyggnader och nybyggnation. Det tidigare traditionella byggandet innebär ofta användande av naturliga material utan miljöfarliga tillsatser. För mig har miljöhänsyn varit en ingång i lokala byggnadstraditioner, men det finns också mycket nya innovationer som förenar gamla material med ny teknik. Har bakgrund som hantverkare inom trädgård och ekologiskt byggande. Håller även kurser och handledning i målning med äggoljetempera, halmhusbyggande och lerputs.

Frank Boberg - timmerman, snickare, träsnidare.

Cecilia Wingård - etnolog, byggnadsantikvarie, byggnadsvårdare. Arbetar som bebyggelseantikvarie på Bohusläns museum.