Om oss

Byggnadsvårdarna i Bohuslän är ett samarbetsprojekt mellan tre byggnadsvårdare i området Hamburgsund- Bottna, Tanums kommun. Vi har ett starkt intresse för hus med såväl traditionell som ekologisk inriktning. Med erfarenheter av inventering, projekterande, byggande, färg och trädgård har vi skaffat oss en bred bas. Vi samarbetar med och tar in de kompetenser som behövs för att ditt hus ska bli komplett.

 

Cecilia Wingård - etnolog, byggnadsantikvarie, byggnadsvårdare: Jag bor söder om Hamburgsund med min familj i ett bohuslänskt timmerhus från 1860-talet som vi flyttade till platsen år 2000. Inom området byggnadsvård har jag kunnat kombinera mitt starka intresse för hus, lokal historia och ekologiskt tänkande. Arbetar huvudsakligen med bebyggelseinventeringar, bygglovshandlingar och rådgivning men utför också uppmätningar samt skadeinventeringar med åtgärdsförslag i traditionella hus. Utöver detta kan jag också ta fram och genomföra kulturhistoriska guidningar och föredrag samt gräva i arkiv när det gäller såväl släktforskning och hushistorik.

Jesper Zander - journalist i grunden men numera verksam som snickare med intresse för ekologiska material och med inriktning på gamla hus och tekniker som timring, lerputsning och målning med äggoljetempera. Håller även kurser och handledning i halmhusbyggande och lerputs.

Maja Lindstedt - arkitekt med specialområde ekologiskt byggande. Bygglovshandlingar, tillbyggnader och nybyggnation. Det tidigare traditionella byggandet innebär ofta användande av naturliga material utan miljöfarliga tillsatser. För mig har miljöhänsyn varit en ingång i lokala byggnadstraditioner, men det finns också mycket nya innovationer som förenar gamla material med ny teknik. Har bakgrund som hantverkare inom trädgård och ekologiskt byggande. Håller även kurser och handledning i målning med äggoljetempera, halmhusbyggande och lerputs.