Referenser

Cecilia Wingård

Kulturhistoriska bebyggelseinventeringar Tanums kommun

Kulturhistorisk bebyggelsinventering Hunnebostrand, Sotenäs kommun 

Artikel i Fjällbackabladet: fran-strandsittare-till-nu.pdf

Skrift på uppdrag av Tanums kommun: Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Div. bygglovshandlingar för privatpersoner:

 

 

 

 

Jesper Zander

Halm- och lerkurser (Kosters trädgårdar, Sydkoster; Äppellunden, Brantevik, kurs på Slöjd- och byggnadsvård Nääs, Floda, flertal hus i Bottna, Bohuslän)

Snickerijobb (Conny Jerer, Svenneby; Ålgårds kvarn, Orust; div fritids- och sommarhus)

 

Maja Lindstedt

Halm- och lerkurser (Kosters trädgårdar, Sydkoster; Äppellunden, Brantevik; kurs på Slöjd- och byggnadsvård Nääs, Floda; flertal hus i Bottna, Bohuslän)