Kontakt

 

Jesper Zander - Snickare, journalist, lerhalmsbyggare

Mobil: 0730-811876

Maja Lindstedt - Lerhalmsbyggare, arkitekt

Mobil: 0701-720654

Cecilia Wingård - byggnadsantikvarie, etnolog, byggnadsvårdare

Mobil: 0739-801500

Frank Boberg - Snickare

Mobil: 0701-470015

För kontakt gällande återbruk ring i första hand Jesper eller Frank.

 


(Lämna tom)