Kontakt

För kontakt gällande återbruk ring/mejla i första hand Jesper eller Frank.

Jesper Zander - Snickare, journalist, lerhalmsbyggare

Mobil: 0730-811876, E-post: lerhalm@hotmail.com

Maja Lindstedt - Lerhalmsbyggare, arkitekt

Mobil: 0701-720654, E-post: moa.maja@telia.com

Frank Boberg - Snickare, timmerman

Mobil: 0701-470015, E-post: boberg.frank@gmail.com

Cecilia Wingård - byggnadsantikvarie, etnolog, byggnadsvårdare

(arbetar som byggnadsantikvarie på Bohusläns museum)