Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Bygglovsritningar
  • Skadeanalyser
  • Husuppmätningar
  • Snickeriarbeten
  • Halmhusbyggnation
  • Lerputsning
  • Måleriarbeten (specialitet äggoljetempera och linoljefärg. Vi blandar även färg själva)

Antikvarisk konsultering samt byggnadsinventering arbetar Cecilia Wingård med via Bohusläns museum